ÅRSMØTE 2021 – INNKALLING

FSUs årsmøte 2021, som ble varslet på www.fsuni.no tirsdag 23. februar og i e-post 5. mars, avholdes innen 30.4 kl 12.00. Grunnet koronaen, og dermed vedtatte nasjonale retningslinjer, er vi også i år nødt til å arrangere vårt årsmøte digitalt.

Ifølge gjeldende vedtekter (vedtatt 21.04.2020), skal årsmøtet innkalles med minst 4 ukers varsel, direkte til hvert enkelt medlem og/eller ved kunngjøring på FSUs hjemmeside.  

Følgende datoer viser årets fremdrift:

23.2    Varsel om årsmøte 30.4 på FSUs nettside.

5.3 Varsel sendt medlemmene i e-post

23.3    Innkalling til ÅRSMØTE 2021 publisert på fsuni.no og sendt medlemmer i e-post. Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet er 6. april.

6.4      Frist for å melde inn saker til årsmøtet.

20.4    Fullstendig saksliste tilgjengelig på www,fsuni.no og sendt med e-post med lenke til en elektronisk stemmeseddel som telles opp elektronisk.

20.4-30.4 Stemmeperiode starter tirsdag 20.4 med siste frist fredag 30.4 kl. 12.00

30.4    ÅRSMØTET avsluttes kl 12.00 – Siste frist for å fylle ut stemmeseddelen tilgjengelig via «Min side» og sende inn!  

7.5      Godkjent protokoll publiseres på vår nettside og sendes hver enkelt med e-post

FORELØPIG SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Velge ordstyrer, referent og to til å skrive under årsmøteprotokollen *)
 3. Behandle årsmelding 2020
 4. Godkjenne aktivitetsregnskap 2020 med revisors rapport
 5. Behandle budsjett 2020
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Valg
  • Leder for 2 år
  • 2 styremedlemmer for 2 år
  • 2 styremedlemmer for 1 år
  • 2 varamedlemmer
   • 1. vara for 1 år
   • 2. vara for 1 år
  • Revisor for 2 år
  • Valgkomité for 2 år

*)  Grunnet elektronisk avvikling av dette årsmøtet, utgår denne saken i sin ordinære form. «Ordstyrer» blir vårt elektroniske datasystem. Referent og tellekorps blir erstattet av datasystemet vårt. Styret vil utforme protokollen basert på innkomne data. Protokollen blir sendt medlemmene elektronisk.

Skroll til toppen