ÅRSMØTE 2020 er formelt avsluttet

Møtelokalet var tomt, men vår elektroniske løsning sikret at møtet likevel kunne gjennomføres etter oppsatt tidsplan.

Alle medlemmer fikk tilsendt sakspapirer med elektronisk stemmeseddel og hadde dermed anledning til å delta i årsmøtet. Tusen takk til de 75 som som brukte sin stemmeseddel.

Endelig protoll er tilgjengelig: https://www.fsuni.no/om-fsu/arsmoter/arsmote-2020/

Rull til toppen