ÅRSMØTE 2020 – PROTOKOLL

PROTOKOLL 2020 – utkast til protokoll er klar.

Protokollen finner du her: https://www.fsuni.no/om-fsu/arsmoter/arsmote-2020/

FSUs årsmøte 2020 var opprinnelig berammet til tirsdag 21. april kl. 09.00-10.00 i Fornebupilotens lokale. Grunnet korona-pandemien og dermed vedtatte nasjonale retningslinjer, ble vi nødt til å arrangere årsmøtet vårt elektronisk denne gangen.

Ifølge våre da gjeldende vedtekter (vedtatt 09.01.2019), skal årsmøtet innkalles med minst 4 ukers varsel, direkte til hvert enkelt medlem og/eller ved kunngjøring på FSUs hjemmeside. Vedtektene er fulgt som følger;

8. mars Innkalling til ÅRSMØTE 2020 ble publisert på fsuni.no. Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet ble satt til 1. april.

1. april Frist for å melde inn saker til årsmøtet.

14. april Fullstendig saksliste ble sendt på e-post med lenke til en elektronisk stemmeseddel som telles opp elektronisk.

21. april FRIST for å sende inn den elektroniske stemmeseddelen i tråd med mottatt informasjon.

24. april Utkast til protokoll publiseres på fsuni.no med frist for kommentarer innen 28. april.

28. april Godkjent protokoll publiseres på fsuni.no

Skroll til toppen