UTTALELSER til Bærum kommune

FSUs styre har engasjert seg i et par saker vi mener berører FSU som organisasjon, våre medlemmer og Fornebu-samfunnet i sin helhet.

Den ene saken gjelder tomten ved Fornebu S. Vi ber kommunen avslå en søknad om et midlertidig bygg for å huse Foreningen Fornebu Gjenbruk. Styret har også utarbeidet en høringsuttalelse i forbindelse med “Helhetlig plan for utvikling av Fornebu”.

Du finner dokumentene her https://www.fsuni.no/om-fsu/uttalelser/

Skroll til toppen