Neste forelesning

  • 13. desember fra 11:00 - 13:00 Sted: Fornebupiloten

    Gutta på skauen – En førjulskonsert

    I femten år har Gutta på skauen hatt sine litt utradisjonelle julekonserter for både høy og lav. De har vært langt til skogs og i storbyer, og de har spilt jula inn for både statsminister og turgåere, men aldri på Fornebu - før nå!

Alle arrangementer

Gutta på skauen – En førjulskonsert

Gutta på skauen – En førjulskonsert

I femten år har Gutta på skauen hatt sine litt utradisjonelle julekonserter for både høy og lav. De har vært langt til skogs og i storbyer, og de har spilt jula inn for både statsminister og turgåere, men aldri på Fornebu - før nå!

Les mer »
13 desember 2022
Tor-Aksel Busch – Forbrytelser mot menneskeheten; fra Nürnberg-prosessen til Putin

Tor-Aksel Busch – Forbrytelser mot menneskeheten; fra Nürnberg-prosessen til Putin

I en tid hvor krigen i Ukraina opptar og rammer oss alle, drøfter tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch om bruk av straff er et relevant virkemiddel for å bidra til rettferdighet og gjenoppretting.

Les mer »
24 januar 2023
Randi Rosenqvist – Kriminalomsorg og psykiatriske pasienter

Randi Rosenqvist – Kriminalomsorg og psykiatriske pasienter

Jeg synes at utviklingen i norsk psykiatri har vært veldig positiv for veldig mange grupper, men de dårligst fungerende – de har tapt, sier psykiater Rosenqvist.

Les mer »
07 februar 2023
Harald Bøckman – KINA i går

Harald Bøckman – KINA i går

Kineserne er – på godt og ondt - kanskje mer «hjemme» i sin egen, lange historie enn noe annet folk.

Les mer »
14 februar 2023
Tormod Heier – Krigen i Ukraina; en ettårsmarkering

Tormod Heier – Krigen i Ukraina; en ettårsmarkering

Det meste tyder på at Russlands krig mot Ukraina kan trekke i langdrag med de grusomme menneskelige lidelser og den sikkerhetspolitiske og økonomiske ustabilitet det innebærer.

Les mer »
21 februar 2023
Harald Bøckman – KINA i dag

Harald Bøckman – KINA i dag

Kommunistenes revolusjon i 1949 var et vannskille i moderne kinesisk historie.

Les mer »
28 februar 2023
Hilde Henriksen Waage – Spillet om Syria

Hilde Henriksen Waage – Spillet om Syria

Siden 2011 har Syria vært arnested for en av de blodigste borgerkrigene i Midtøsten i moderne tid. Rundt en halv million mennesker er drept, fem millioner har flyktet utenlands, og seks millioner syrere er flyktninger i eget land.

Les mer »
07 mars 2023
Harald Bøckman – KINA i morgen

Harald Bøckman – KINA i morgen

Anleggsperioden for «Kina i morgen» har vært underveis en god stund. Den tradisjonelle marxistiske forestillingen om å føre menneskeheten fram mot et klasseløst samfunn er for lengst avlagt.

Les mer »
14 mars 2023
Nils Morten Huseby – Kjernekraft kan løse klimakrisen

Nils Morten Huseby – Kjernekraft kan løse klimakrisen

Debatten om kjernekraft har fått en helt ny aktualitet og styrke etter at strømkrisen og krigen i Ukraina viste det enorme behovet for mer kraft og bedre energisystemer.

Les mer »
21 mars 2023
Wolfgang Plagge – ROMANTIKK I KUNSTEN Hva er det?

Wolfgang Plagge – ROMANTIKK I KUNSTEN Hva er det?

Er det bare en merkelapp på kunst fra en egen 200 år gammel kulturell epoke, eller kan vi treffe på det romantiske elementet i eldre og yngre tidsepoker også?

Les mer »
11 april 2023
Edda Espeland – XU; den hemmeligste del av norsk motstandsbevegelse 

Edda Espeland – XU; den hemmeligste del av norsk motstandsbevegelse 

Etterretningsorganisasjonen XU spilte en avgjørende rolle i norsk motstandsbevegelse under annen verdenskrig. Men fordi alle som deltok i XU, ble avkrevet taushetsløfte også etter krigen var slutt, ble det meste av virksomheten der ukjent for ettertiden.

Les mer »
25 april 2023
Håkon Dahle – De første resultatene fra James Webb Space Telescope

Håkon Dahle – De første resultatene fra James Webb Space Telescope

Teleskoper lar oss se bakover i tiden, nesten helt til universets begynnelse. Fra og med sommeren 2022 er et nytt romteleskop blitt tatt i bruk, 
James Webb Space Telescope.

Les mer »
09 mai 2023
Morten Jentoft – Finland; fra russisk storfyrstedømme til Nato-medlem

Morten Jentoft – Finland; fra russisk storfyrstedømme til Nato-medlem

Finland har gjort dramatiske endringer i sin sikkerhetspolitikk i 2022, etter det russiske angrepet på Ukraina.

Les mer »
23 mai 2023
Elisabeth Gråbøl-Undersrud – Stamceller; kroppens superceller

Elisabeth Gråbøl-Undersrud – Stamceller; kroppens superceller

Stamceller er kroppens superceller som kan utvikle seg til alle typer celler vi har i kroppen. Allerede nå kan de brukes til å erstatte ødelagt vev, for eksempel benvev.

Les mer »
06 juni 2023
Lise Fjeldstad & Håvard Gimse – Ibsens liv og kvinner han møtte

Lise Fjeldstad & Håvard Gimse – Ibsens liv og kvinner han møtte

Henrik Ibsen var en lukket person, en tilknappet mann, en sfinx. Mange kjenner hans store dramaer, men diktene hans er kanskje ikke kjent for alle.

Les mer »
13 juni 2023

Nyheter

Biografi – fortellinger om kildebaserte livsverk

Siden 2009 har journalist og forfatter Arnhild Skre skrevet seks biografier over norske kulturpersonligheter og politikere. På FSUs forelesning 15/11 ga hun de fremmøtte en interessant innføring i biografisjangerens særegenheter og utfordringer.

Les mer »

Tidsskillet i tysk utenrikspolitikk

Russlands invasjon i Ukraina 24. februar forandret alt i Tysklands utenrikspolitikk. Slik oppsummerte statsviter og tysklandsekspert Kate Hansen Bundt det hun kalte tidsskillet – Zeitenwende – i tysk utenrikspolitikk da hun foreleste for FSUs medlemmer 1. november.

Les mer »

Siste nytt

Neste arrangement

  • 13. desember fra 11:00 - 13:00

    Gutta på skauen – En førjulskonsert

    I femten år har Gutta på skauen hatt sine litt utradisjonelle julekonserter for både høy og lav. De har vært langt til skogs og i storbyer, og de har spilt jula inn for både statsminister og turgåere, men aldri p...

Alle arrangementer

Rull til toppen