Immunforsvaret – et system av fantastiske celler og underlige stoffer i kamp for vår helse

Anne Spurkland ga en levende beskrivelse av kroppens kamp mot virus og sykdom, spesielt mot covid-19. Immunforsvaret har eksistert siden livet oppsto. Hos oss består det av to deler: Det medfødte og det tilpassede immunforsvaret.

Det medfødte immunforsvar har vi felles med de aller fleste organismer: proteiner i blodet ødelegger celleveggen på fremmede celler, eller immunceller omslutter og dreper det fremmede, dvs bakterier eller virus. Vårt tilpassede immunforsvar har to effektive mekanismer. Antistoffer som produseres av B-celler angriper virus før de har trengt inn i cellene, mens T-celler angriper virus etter at det er kommet inn i cellene våre.  Anne Spurkland viste gjennom illustrerende tegninger hvordan disse mekanismene virker.

Så gikk hun over til å forklare hvorfor viruset som gir covid-19 har herjet så stygt med oss. Hun beskrev hvorfor den første reaksjonen er for svak så vi kan være smittsomme uten å vite det. Så kommer immunforsvaret i gang for langsomt. Og når immunforsvaret endelig slår til, kan motangrepet være for voldsomt og dermed dødelig. Lyspunktene er at dagens forbedrede behandling reduserer dødeligheten og at vi har effektive vaksiner.

Skroll til toppen