INNSPILL til utviklingen av Flytårnområdet

Bærum kommune har invitert FSU og andre organisasjoner/foreninger og enkeltpersoner til å bidra inn i planprosessen for utviklingsområder på Fornebu. Denne gangen gjelder det Flytårnområdet.

FSU har benyttet denne anledningen. Vi møtte representanter for kommunen før jul og har nå i tillegg oversendt et skriftlig innspill til kommunen.

Skroll til toppen