Trusselbildet er mer alvorlig enn på flere tiår

Advokat og tidligere nestleder i Politiets sikkerhetstjeneste Hedvig Moe ga de fremmøtte på FSUs medlemsmøte 28. mai et klart bilde av hvordan Norges nasjonale sikkerhetssituasjon er blitt forverret i løpet av de senere årene. Trusselbildet er mer alvorlig enn på flere tiår, slo hun fast.

Før var sikkerhetspolitikk gjerne noe for spesielt interesserte. I dag treffer den hverdagen til næringslivet og hver enkelt av oss, sa Moe, og minnet om uttalelsen fra NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på NHOs årskonferanse i fjor om at det ikke lenger er mulig å skille mellom butikk og politikk.

Trusselbildet kommer ikke lenger bare fra straffbare handlinger som for eksempel spionasje. Ett eksempel var russiske interessers forsøk på å kjøpe bedriften Bergen Engines, et forsøk som ble stoppet av norske myndigheter for å hindre russisk tilgang til norsk teknologi og annen sensitiv informasjon. Et annet er Kinas interesse for Kirkenes havn.

Næringslivets viktigere rolle for norsk sikkerhet

I dag er det viktig ikke bare å forberede seg på en eventuell krig, men like mye på å hindre fysisk og/eller digital sabotasje mot vitale statlige og private interesser. I en slik situasjon spiller næringslivet en stadig større rolle for norsk sikkerhet, sa Moe som bruker av sin tid som advokat til å gi norske bedrifter råd om hvordan de best kan ivareta sin egen sikkerhet. 

Moe understreket at Norge er et viktig land for russisk etterretning, spesielt på grunn av de russiske ubåtene som er stasjonert i nordområdene. President Putin er glad i såkalte illojalister, som for eksempel den russiske agenten som under dekke av å være brasiliansk forsker, fikk jobb ved Universitet i Tromsø og dermed kunne få tilgang til opplysninger om norsk cyberforsvar.

Kina minst like viktig som Russland

Ut fra norske sikkerhetshensyn er Kina minst like interessant som Russland, sa Moe. En viktig årsak er at kinesiske borgere og virksomheter er pålagt å hente inn informasjon på vegne av den kinesiske stat. Et annet problem er at Kina forsøker å skaffe seg monopol på leveranser av varer som bedrifter i vest trenger for egen produksjon.

Kina er interessert i langt mer enn tradisjonell spionasje. Landet er svært opptatt av å bli positivt omtalt, og har evne og vilje til å trakassere enkeltpersoner over hele verden som bidrar til det motsatte.

Afrika, Hellas og Litauen

Kina har i stadig sterkere grad engasjert seg i infrastruktur og andre investeringer i afrikanske land. Dette gir seg blant annet utslag i at de berørte afrikanske landene har en tendens til å stemme sammen med Kina i FN. Og etter at kineserne har kjøpt seg opp i den greske havnebyen Pireus for noen år siden, ble Hellas mer tilbakeholdne med å kritisere kinesiske brudd på menneskerettighetene.

Litauen ble fullstendig boikottet av Kina fordi Taiwan fikk åpne et lite handelskontor der i 2021. Dette er et godt eksempel på hvordan næriglivet kan bli truffet av politiske beslutninger, sa Moe.

Kina og sankjsoner

Hun understreket også at Kina bidrar til å redusere virkningene av sanksjonene mot Russland som følge av krigen i Ukraina. Og hun mente det er lite sannsynlig at sanksjoner mot Kina kan bli like effektive som mot Russland. Årsaken er at det vestlige fellesskap vil bli mindre overfor økonomisk mektige Kina.

Skroll til toppen