ÅRSMØTE 2021 – varsel om digitalt årsmøte

Grunnet myndighetenes koronarestriksjoner har FSUs styre besluttet at årsmøtet vil bli arrangert digitalt også denne gangen. Vi kommer til å følge samme prosedyrer som ved fjorårets årsmøte.

Nødvendig informasjon om fremgangsmåte og årsmøtepapirer vil bli tilgjengelig på vår hjemmeside og sendt til alle våre medlemmer i e-post. Elektronisk stemmeseddel vil bli tilgjengelig via “Min side” slik at vi sikrer at bare medlemmer kan stemme.

Viktige datoer:

  • 23.3 Innkalling til årsmøtet sendes ut i e-post
  • 6.4 FRIST for å sende inn saker til behandling i årsmøtet
  • 20.4 Årsmøtepapirer tilgjengelig på nettside og i e-post til alle medlemmer. Stemmeseddel blir tilgjengelig via “Min side”
  • 20.4-30.4 Stemmeperiode starter tirsdag 20.4 med siste frist fredag 30.4 kl 12.00
  • 30.4 ÅRSMØTET AVSLUTTES kl 12.00– Siste frist for å fylle ut stemmeseddelen tilgjengelig via “Min side” og sende inn
  • 7.5 Protokoll fra årsmøtet tilgjengelig på vår nettside og tilsendt hver enkelt i e-post

Skroll til toppen