Eidsvollsbygningen forvaltes i dag av stiftelsen Eidsvoll 1814 som Stortinget vedtok opprettet i 1998. Fra 2009 bygningen en avdeling under Norsk Folkemuseum.