Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

DOBBELFORELESING: Halvard Leira & Ada Elisabeth Nissen – Nordmenn som fredens apostler? Norsk fredspolitikk før og nå

6. februar | 11:00 - 13:30

Siden begynnelsen av 1990-tallet har Norge bidratt som tredjepart i en rekke internasjonale fredsprosesser. Norges første meglingsoppdrag etter den kalde krigen fant sted i Guatemala, men det er den berømte Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne som markerte det store gjennombruddet for norsk fredsmekling. Etter dette fulgte en rekke meglingsforsøk. Prosessen i Sri Lanka på 2000-tallet endte fatalt, mens prosessen i Colombia noen år senere resulterte i en historisk fredsavtale.

Parallelt med meglingsoppdragene har fredsdiplomatiets innretning forandret seg. Det har blitt institusjonalisert og profesjonalisert. Samtidig ligger motivasjonen bak engasjementet fast.

Dette fredsengasjementet, i overivrige øyeblikk omtalt som kroneksemplet på Norge som «humanitær stormakt», reiser to sett av spørsmål.

Det første settet av spørsmål dreier seg om historiske årsaker. Hvordan kan det ha seg at det på 1990-tallet ble opplevd som selvsagt og riktig at Norge skulle engasjere seg i fredsprosesser i land langt borte, og at det raskt ble vanlig å referere til en norsk fredstradisjon? Var det, som Dagbladet hevdet så langt tilbake som i 1896, slik at nordmenn var og er «naturlige og fødte Fredsvenner»? Om så ikke, hvorfor ble fredssaken så viktig i norsk utenrikspolitikk rundt 1900, og hvordan ble fredstanken videreført under skiftende utenrikspolitiske omstendigheter?

Det andre settet av spørsmål dreier seg mer konkret om de siste tiårenes fredsengasjement. Hvordan har Norge fått nøkkelroller i alle disse fredsforhandlingsprosessene? Hva er det Norge forsøker å bidra med, hvor bra har det egentlig gått, og hvilke lærdommer kan vi egentlig trekke etter tretti år med norsk fredsinnsats?

Halvard Leira er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han har 20 års erfaring med forskning på utenrikspolitikk og diplomati – i norsk sammenheng og internasjonalt. Dette arbeidet inkluderer bøker om utenrikstjenestens historie, norsk utenrikspolitikks idehistorie og utenrikspolitikkens begrepshistorie. Ut over dette har Leira forsket blant annet på beskyttelse av egne borgere i utlandet, stormaktsrivalisering i nordområdene, mediedekning av norsk utenrikspolitikk og status i internasjonal politikk.

Ada Nissen er førsteamanuensis i moderne norsk historie ved Universitetet i Oslo. Nissen disputerte med doktorgradsavhandlingen «The Peace Architects: Norwegian Peace Diplomacy Since 1989» og har siden arbeidet mye med norsk fredsdiplomati i nyere tid. Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet norsk og nordisk utenrikspolitikk, freds- og konfliktforskning, samt internasjonal og norsk politisk historie. Nissen har også arbeidet med oljehistorie og bedrifters samfunnsansvar (CSR), herunder spørsmål knyttet til klima og menneskerettigheter. Fra 2017 til 2022 var hun del av forskningsprosjektet «Statoils historie, 1972-2022» hvor hun undersøkte forholdet mellom næringslivsetikk og utenrikspolitiske forhold og prioriteringer.»

Detaljer

Dato:
6. februar
Tid
11:00 - 13:30
Kategori for Arrangement:
Arrangement Tags:
, , ,

Sted

Fornebupiloten
Fornebu S + Google-kart
Skroll til toppen