UTTALELSER til Bærum kommune

FSUs styre har engasjert seg i et par saker vi mener berører FSU som organisasjon, våre medlemmer og Fornebu-samfunnet i sin helhet.