juni 2023

SOMMER

Et meget innholdsrikt semester er tilbakelagt. Krigsforbrytelser, kriminalomsorg, kjernekraft og stamceller – fortid, nåtid og fremtid i Kina, Syria og Finland – viser noe av vår bredde når det gjelder forelesninger.

Stamceller er kroppens superceller

Hvor gamle vil vi mennesker kunne bli? Et spennende og krevende spørsmål. 1000 år, sier en britisk forsker. Vi vil nok i hvert fall kunne bli 130 år, sier psykolog Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Skroll til toppen