juni 2023

SOMMER

Et meget innholdsrikt semester er tilbakelagt. Krigsforbrytelser, kriminalomsorg, kjernekraft og stamceller – fortid, nåtid og fremtid i Kina, Syria og Finland – viser noe av vår bredde når det gjelder forelesninger.

SOMMER Les mer »

Skroll til toppen