april 2023

ÅRSMØTE 2023 – PROTOKOLL

FSUs årsmøte 2023 ble avholdt 28. mars i Fornebupilotens lokale. 26 stemmeberettigede medlemmer møtte. Tatt i betraktning at en stor andel av våre 511 medlemmer er nyinnmeldte, kunne dette antallet vært høyere. Vedtektenes krav er imidlertig oppfylt. Gjeldende vedtekter ble fulgt med hensyn til innkalling, frist for innmelding av saker …

ÅRSMØTE 2023 – PROTOKOLL Les mer »

«Uhørt» – en drivkraft i musikkhistorien?

Under tittelen «Romantikk i kunsten – hva er det?» ga pianisten og komponisten Wolfgang Plagge de fremmøtte på FSUs medlemsmøte 11. april et humørfylt og innsiktsfullt innblikk i deler av musikkhistorien med eminente illustrasjoner ved klaveret.

Skroll til toppen