november 2022

Biografi – fortellinger om kildebaserte livsverk

Siden 2009 har journalist og forfatter Arnhild Skre skrevet seks biografier over norske kulturpersonligheter og politikere. På FSUs forelesning 15/11 ga hun de fremmøtte en interessant innføring i biografisjangerens særegenheter og utfordringer.

Tidsskillet i tysk utenrikspolitikk

Russlands invasjon i Ukraina 24. februar forandret alt i Tysklands utenrikspolitikk. Slik oppsummerte statsviter og tysklandsekspert Kate Hansen Bundt det hun kalte tidsskillet – Zeitenwende – i tysk utenrikspolitikk da hun foreleste for FSUs medlemmer 1. november.

Skroll til toppen