mai 2022

ÅRSMØTE 2022 – PROTOKOLL

FSUs årsmøte 2022 ble avholdt elektronisk i april med stemmegiving i perioden 15.4-22.4. Innen fristens utløp avga 51 medlemmer sine stemmer.

Skroll til toppen