mai 2021

Den nye silkeveien – et uttrykk for Kinas langsiktig strategi

Kinas økende makt i verden – politisk, økonomisk og militært – var bakteppet for journalist og forfatter Torbjørn Færøviks videoforelesning for FSU 18. mai. Færøvik trakk linjene fra den gamle silkeveien under Han-dynastiet de første århundrene etter Kristus til president og partisjef Xi Jin-Pings storstilte planer om en ny silkevei fra Kina til Europa.

ÅRSMØTE 2021 – PROTOKOLL

FSUs årsmøte 2021 ble avholdt elektronisk i april med stemmegiving i perioden 20.4-30.4. Hele 91 medlemmer avga sin stemme innen fristens utløp.

Skroll til toppen