november 2020

24.11 UTSATT – Are Brean om musikk og hjerne

Regjeringen har innskjerpet korona-restriksjonene betydelig i håp om å redusere de høye smittetallene vi nå ser. Derfor har vi bestemt at vårt planlagte arrangement med Are Brean kommende tirsdag utsettes.

10.11 UTSATT pga KORONA – Gutta på skauen om GRINI

Regjeringen har i dag skjerpet korona-restriksjonene betydelig i håp om å redusere de høye smittetallene vi nå ser. Derfor har FSU bestemt å utsette vårt planlagte arrangement med GUTTA på skauen kommende tirsdag.

INNSPILL til utviklingen av Fornebu sør

Bærum kommune har invitert FSU og andre organisasjoner/foreninger og enkeltpersoner til å bidra inn i planprosessen for Fornebu sør og andre utviklingsområder på Fornebulandet.

Skroll til toppen