Torild Skard om tre generasjoner kvinnesakskvinner

Torild Skard Fortalte levende om sin mor Åse Gruda Skard og sin mormor Karen Grude Skard. I likhet med Torild selv var alle banebrytere. Men hindringene kvinnene møtte varierte fra generasjon til generasjon.

Torild Skard om tre generasjoner kvinnesakskvinner Les mer »